dinsdag 16 april 2019

Op 11 mei wandeling door Laren ten gunste van Make-A-Wish


Wie wat meer wil weten over de geschiedenis van Laren en tegelijk steun wil geven aan de stichting Make-A-Wish (https://makeawishnederland.org) kan zaterdag 11 mei vanaf 12.00 uur meedoen aan een wandeling door Laren die begint bij centrum De Lindenhoeve van de Historische Kring Laren (HKL).
Bep De Boer, bekend van zijn publicaties over de historie van Laren, organiseert de wandeltocht, in samenwerking met de HKL en Make-A-Wish. De wandeling is gericht op kinderen, maar ook ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De inschrijvingskosten zijn 3 euro per persoon.

De lengte van de route is 3 kilometer. Onderdeel van de wandeling is de molen, die van binnen bekeken mag worden. Wethouder Karin van Hunnik geeft om 12.00 uur het startsein voor de wandeling. Daarna kan men nog starten tot 13.00 uur. Er gaat geen gids mee, deelnemers krijgen een routebeschrijving.

De wandeling heeft een tweeledig doel: kinderen, hun ouders en belangstellenden bekend maken met een aantal historische plekken in Laren en geld bijeenbrengen voor Make-A-Wish Nederland. Het doel van deze stichting is om ernstig zieke kinderen een leuke dag te bezorgen door een wens te vervullen. De Boer hoopt met het inleggeld een mooi bedrag voor Make-A-Wish bij elkaar te krijgen. Daarnaast zijn donaties van harte welkom, ten dele ook voor dekking van de kosten van de uit te reiken routebeschrijvingen en de prijsjes die De Boer na afloop aan deelnemende kinderen wil aanbieden. Mensen die willen doneren kunnen dat doen op rekeningnummer NL40 INGB 0006 9625 42 t.n.v. G.L. De Boer met vermelding ‘wandeling’ of ‘Make-A-Wish’.

Het adres van de Lindenhoeve is Burgemeester Van Nispenstraat 29. Wie vragen heeft, kan ze stellen aan Bep De Boer, telefoon 035 531 57 32 of 06 27 50 77 06. Mailen mag ook: joke.bep.deboer@hetnet.nl.


--------------

Foto-onderschriften plekken waar de wandeling o.a. langs gaat:

De Molen; de conducteur van de Gooische tram; de Van Wulfenbank en de Mauvepomp

vrijdag 22 maart 2019

Tentoonstelling Historische Kring laat carnaval Laerendonck herleven


De Historische Kring Karen (HKL) heeft in zijn centrum de Lindenhoeve een tentoonstelling over carnaval ingericht. Veelkleurige kostuums, carnavalsmutsen, vlaggen, versieringen, proclamaties, krantenknipsels en plakboeken beheersen de ruimte. De expositie is samengesteld door HKL-bestuurslid Thijmen van der Zwaan, die zelf lid geweest is van carnavalsvereniging de ‘Geitenbreiers’. Hij kreeg hulp van mensen die spullen, foto’s en plakboeken beschikbaar hebben gesteld, zoals Bep Bon van de ‘Onafhankelijke’ en Ria Calis-Vos van de stichting Samen Mens, die bestaan heeft van 1975 tot 2000 en vaak samenwerkte met de Geitenbreiers.

‘Dit waren fantastische avonden, er werd door de gasten nog lang over nagesproken. De samenwerking met de stichting Samen Mens, onder leiding van Ria Calis-Vos, en de Carnavalsvereniging de “Geitenbreiers” was geweldig. Het was dus niet alleen feesten, maar ook een groot sociaal gebeuren. De “Geitenbreiers” waren ook actief in Johanneshove, de Stichtse Hof, Theodotion en Julianaoord.’ Zo luidt een tekst uit een plakboek met foto’s over het carnaval, zoals dat in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw gevierd werd in Laerendonck, de naam van Laren in carnavalstijd.

Behalve de Geitenbreiers, met verschillende prinsen Oelepetoet, had Laren ook de ‘Onafhankelijke’, de ‘Rommelpotters’, de ‘Bierklinkers’, de ‘Dorstige Duif’ en de ‘Blokhutters’.
De Onafhankelijke kwam bijeen in de Boerenhofstede, totdat die in 1968 afbrandde (de plek waar nu Loetje zit).
De Rommelpotters kwamen voort uit voetbalvereniging LVV. Na de fusie van LVV met LFC stopten de Rommelpotters en gingen ze samen met de Bierklinkers.
De Dorstige Duif ontstond uit postduivenvereniging de ‘Zwaluw’.
De Blokhutters waren een initiatief van speeltuinvereniging ‘Ons Genoegen’.

Van al die verenigingen is nu alleen nog een nieuwe ‘Onafhankelijke’ over. De Geitenbreiers werden een paar jaar geleden opgeheven.
De geschiedenis van de Larense carnavalsverenigingen herleeft nu in de Lindenhoeve.

De Lindenhoeve is geopend op zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur en elke derde donderdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur.

--------------Foto-onderschrift: Impressies van de carnavalstentoonstelling in de Lindenhoeve

woensdag 13 maart 2019

Geert Buurke te gast bij heren van Sociëteit Jan Hamdorff

Herensociëteit Jan Hamdorff bestaat zestig jaar. Reden voor deze in 1959 opgerichte sociëteit, voortzetting van het ‘Kroegje’ in Hotel Hamdorff, om de ‘Buurke-plaquette’ van de Historische Kring Laren (HKL) te lenen. Deze gipsen plaquette met een afbeelding van Geert Buurke, in 1928 de opvolger van Jan Hamdorff (die 50 jaar hoteleigenaar is geweest), is in 2016 in het bezit gekomen van de HKL. Omdat het voorwerp nogal kwetsbaar is, hebben Pim en Kees, Snoeij en Snoeij, er op verzoek van de HKL een lijst omheen gemaakt. Op die manier kan Geert Buurke rustig een poosje de gast zijn van de heren van de sociëteit (www.societeithamdorff.nl).

De oprichting van Sociëteit Jan Hamdorff is in 1959 geïnitieerd door een zoon van Geert Buurke, Johan. Deze Johan Buurke stelde op donderdagen het Kroegje exclusief voor de Sociëteit Jan Hamdorff beschikbaar. De sociëteit leidde daar een bloeiend bestaan, totdat Hotel Hamdorff zijn deuren sloot. Na wat omzwervingen is de Sociëteit Jan Hamdorrf nu gevestigd in haar eigen pand aan de Drift.

De plaquette met Geert Buurke erop werd in 1953, toen Buurke 25 jaar eigenaar was van Hotel Hamdorff, waarschijnlijk gemaakt in opdracht van het personeel. Zoon Johan had toen de dagelijkse leiding van het hotel. Een andere zoon, Jasper, had de dagelijkse leiding in Gooiland te Hilversum. Ook Kasteel Hooge Vuursche behoorde bij het horeca-bezit van deze familie.

Via allerlei omzwervingen is de gipsen plaquette in handen gekomen van Boedelmakelaar Eric Branger. Hij besloot de plaquette op 10 juni 2016 aan toenmalig HKL-voorzitter Antoinetty van den Brink te overhandigen.

-------------

Foto:
HKL-voorzitter Bas Holshuijsen (rechts) leent de Buurke-plaquette aan Eric Schellekens (links) en Douwe van Linge (midden), beiden van Sociëteit Jan Hamdorff.

dinsdag 22 januari 2019

Boekbinder in Lindenhoeve

Wie een oud, uit elkaar gevallen boek bezit en graag wil dat het er weer netjes uit komt te zien, kan zaterdagmiddag 16 februari terecht in de Lindenhoeve, het centrum van de Historische King Laren (Burgemeester van Nispenstraat 29, Laren).

Boekbinder Cok de Zwart uit Baarn, die voor de Historische Kring veel bindwerk heeft gedaan, zal op zaterdag 16 februari 2019 in de Lindenhoeve aanwezig zijn.
Belangstellenden die graag willen dat hun oude boek fraai wordt opgeknapt, kunnen dan bij hem terecht. Hij kan ook ander bindwerk doen, zoals inbinden van tijdschriften en dergelijke.


De Zwart zal mensen die bij hem in de Lindenhoeve komen vertellen wat hij aan het boek kan doen. Hij spreekt met ze af wat het gaat kosten en laat daarna weten wanneer het klaar is.  Hij gaat niet inbinden ter plekke. Hij neemt de boeken mee om in te binden en maakt met de mensen een afspraak wanneer hij ze komt brengen of dat ze de boeken komen halen.

De Lindenhoeve is op zaterdagmiddagen geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.