vrijdag 22 maart 2019

Tentoonstelling Historische Kring laat carnaval Laerendonck herleven


De Historische Kring Karen (HKL) heeft in zijn centrum de Lindenhoeve een tentoonstelling over carnaval ingericht. Veelkleurige kostuums, carnavalsmutsen, vlaggen, versieringen, proclamaties, krantenknipsels en plakboeken beheersen de ruimte. De expositie is samengesteld door HKL-bestuurslid Thijmen van der Zwaan, die zelf lid geweest is van carnavalsvereniging de ‘Geitenbreiers’. Hij kreeg hulp van mensen die spullen, foto’s en plakboeken beschikbaar hebben gesteld, zoals Bep Bon van de ‘Onafhankelijke’ en Ria Calis-Vos van de stichting Samen Mens, die bestaan heeft van 1975 tot 2000 en vaak samenwerkte met de Geitenbreiers.

‘Dit waren fantastische avonden, er werd door de gasten nog lang over nagesproken. De samenwerking met de stichting Samen Mens, onder leiding van Ria Calis-Vos, en de Carnavalsvereniging de “Geitenbreiers” was geweldig. Het was dus niet alleen feesten, maar ook een groot sociaal gebeuren. De “Geitenbreiers” waren ook actief in Johanneshove, de Stichtse Hof, Theodotion en Julianaoord.’ Zo luidt een tekst uit een plakboek met foto’s over het carnaval, zoals dat in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw gevierd werd in Laerendonck, de naam van Laren in carnavalstijd.

Behalve de Geitenbreiers, met verschillende prinsen Oelepetoet, had Laren ook de ‘Onafhankelijke’, de ‘Rommelpotters’, de ‘Bierklinkers’, de ‘Dorstige Duif’ en de ‘Blokhutters’.
De Onafhankelijke kwam bijeen in de Boerenhofstede, totdat die in 1968 afbrandde (de plek waar nu Loetje zit).
De Rommelpotters kwamen voort uit voetbalvereniging LVV. Na de fusie van LVV met LFC stopten de Rommelpotters en gingen ze samen met de Bierklinkers.
De Dorstige Duif ontstond uit postduivenvereniging de ‘Zwaluw’.
De Blokhutters waren een initiatief van speeltuinvereniging ‘Ons Genoegen’.

Van al die verenigingen is nu alleen nog een nieuwe ‘Onafhankelijke’ over. De Geitenbreiers werden een paar jaar geleden opgeheven.
De geschiedenis van de Larense carnavalsverenigingen herleeft nu in de Lindenhoeve.

De Lindenhoeve is geopend op zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur en elke derde donderdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur.

--------------Foto-onderschrift: Impressies van de carnavalstentoonstelling in de Lindenhoeve

woensdag 13 maart 2019

Geert Buurke te gast bij heren van Sociëteit Jan Hamdorff

Herensociëteit Jan Hamdorff bestaat zestig jaar. Reden voor deze in 1959 opgerichte sociëteit, voortzetting van het ‘Kroegje’ in Hotel Hamdorff, om de ‘Buurke-plaquette’ van de Historische Kring Laren (HKL) te lenen. Deze gipsen plaquette met een afbeelding van Geert Buurke, in 1928 de opvolger van Jan Hamdorff (die 50 jaar hoteleigenaar is geweest), is in 2016 in het bezit gekomen van de HKL. Omdat het voorwerp nogal kwetsbaar is, hebben Pim en Kees, Snoeij en Snoeij, er op verzoek van de HKL een lijst omheen gemaakt. Op die manier kan Geert Buurke rustig een poosje de gast zijn van de heren van de sociëteit (www.societeithamdorff.nl).

De oprichting van Sociëteit Jan Hamdorff is in 1959 geïnitieerd door een zoon van Geert Buurke, Johan. Deze Johan Buurke stelde op donderdagen het Kroegje exclusief voor de Sociëteit Jan Hamdorff beschikbaar. De sociëteit leidde daar een bloeiend bestaan, totdat Hotel Hamdorff zijn deuren sloot. Na wat omzwervingen is de Sociëteit Jan Hamdorrf nu gevestigd in haar eigen pand aan de Drift.

De plaquette met Geert Buurke erop werd in 1953, toen Buurke 25 jaar eigenaar was van Hotel Hamdorff, waarschijnlijk gemaakt in opdracht van het personeel. Zoon Johan had toen de dagelijkse leiding van het hotel. Een andere zoon, Jasper, had de dagelijkse leiding in Gooiland te Hilversum. Ook Kasteel Hooge Vuursche behoorde bij het horeca-bezit van deze familie.

Via allerlei omzwervingen is de gipsen plaquette in handen gekomen van Boedelmakelaar Eric Branger. Hij besloot de plaquette op 10 juni 2016 aan toenmalig HKL-voorzitter Antoinetty van den Brink te overhandigen.

-------------

Foto:
HKL-voorzitter Bas Holshuijsen (rechts) leent de Buurke-plaquette aan Eric Schellekens (links) en Douwe van Linge (midden), beiden van Sociëteit Jan Hamdorff.