dinsdag 22 november 2016

Pillen draaien in de Lindehoeve

Aanstaande zaterdag 26 november Gerard Armbrust en Mathilda Majoor gaan ouderwets 'pillen draaien' in de Lindenhoeve.

Het 'pillen draaien' start om 14.30 uur.


donderdag 17 november 2016

Antoinetty stopt als voorzitter Historische Kring

Antoinetty van den Brink, sinds acht jaar voorzitter van de Historische Kring Laren, zal per 1 januari het voorzitters-stokje doorgeven aan Bas Holshuijsen. Twee jaar geleden veranderde haar leven nogal drastisch en onverwacht. Zoveel zaken die vanzelfsprekend waren, waren dat niet meer. De glans verdween van heel veel dingen, zelfs van de geschiedenis van Laren. Zij besefte dat te snel genomen emotionele besluiten meestal niet de juiste zijn,  dus zij keek het nog even aan of ze haar voorzittersrol nog steeds met geestdrift en verve kon vervullen. Maar een jaar geleden heeft zij toch bij het bestuur aangekondigd dat ze per 1 januari 2017 haar voorzittershamer zou neerleggen. Níet omdat de historie haar niet meer aanspreekt, níet omdat ze het niet meer boeiend of niet meer leerzaam vond, maar omdat zij enige ruimte wilde hebben. Haar grote gezin woont verspreid over de wereld. Vier kinderen met evenzoveel schoonkinderen en die hebben negen lieve kleinkindjes. Teveel dingen vragen haar onvoorwaardelijke aandacht. Ze merkte dat ze als voorzitter niet die intentie en energie meer kon opbrengen als voorheen.

“De samenwerking met zoveel betrokken en diverse mensen heeft me zeer geboeid. Ik heb veel geleerd, niet alleen over de geschiedenis van Laren –we hebben immers zoveel historici  in het dorp die allemaal een duit in het geschiedeniszakje doen- maar ook over enthousiasme en het delen van al het schone en bijzondere van Laren. Deze grote betrokkenheid is vast nog een erfenis van onze voorouders: de erfgooiers!
Het was een feestje om van deze club voorzitter te mogen zijn.”

Bas Holshuijsen is op de bestuursvergadering in oktober unaniem door het bestuur gekozen als haar opvolger. Hij is Laarder, hij is jong en enthousiast. Antoinetty van den Brink kennende zal ze het wel en wee van de stichting en de geschiedenis van Laren, zeker met grote belangstelling blijven volgen.