dinsdag 30 mei 2017

Ernst Wortel

Op 29 mei j.l. overleed een markante Laarder, een markante persoonlijkheid, een markant mens: Ernst Wortel.
Met de geschiedenis van Laren wordt hij altijd in één adem genoemd. Hij was ook altijd de eerste waar we als Historische Kring Laren een beroep op konden doen als we met vragen zaten, met name vragen over afbeeldingen van het oude(re) dorp.
Samen met Bart Krijnen stond hij aan de wieg van de Oudheidskamer Laren, later de Historische Kring en maakte hij zich hard voor een blijvende huisvesting in de Lindenhoeve.
De lange rij knalgele ordners met alle ansichtkaarten van Ernst in kopie, de plastic tasjes (met inhoud) die quasi achteloos overhandigd werden, maar waarvan hij donders goed wist dat we er erg blij mee waren –het staat allemaal goed gedocumenteerd in het archief. Gered voor de toekomstige generaties. Maar ook uitspraken als: ‘Weg met dat ding, stelt niks voor!’ kon je uit zijn mond horen.
Kritisch, rechtstreeks en vaak mopperend. Zijn twinkelende oogjes verrieden dat hij het niet altijd zo bedoelde. Vrijwel iedere zaterdagmiddag aan de stamtafel in de Lindenhoeve. Altijd in om uitvoerig over de geschiedenis van Laren te praten en te discussiëren, vaak spitsvondig, soms schofferend. Iedereen pikte het van Ernst, want het was een bijzonder mens. Als hij op het punt stond om weg te gaan, pet in de hand en sigaretje al klaar om buiten op te steken en je vroeg of hij misschien nóg een kopje koffie wilde, was hij altijd direct bereid weer te gaan zitten en soms kon dan het uitwisselen van kennis nog lang doorgaan.
Wie kent niet zijn dorpskroniek Laren Toen en Nu? Het verscheen jaren in het kwartaalbericht en in de Laarder Courant de Bel. We zullen die kennis enorm missen. Nog op 29 april –bizar dat dat een maand voor zijn overlijden zou blijken te zijn- nam hij vele belangstellenden ‘Kris kras door Laren’ mee aan de hand van ruim honderd ansichtkaarten. Men hing aan zijn lippen.

Ernst Wortel, zo onlosmakelijk met het dorp verbonden en met de Historische Kring. Op 9 april 2015 kreeg hij de ‘Schaap-met-de-vijf-poten- erepenning’ uitgereikt door de Kring. ‘Voor iemand die de geschiedenis van het dorp levend houdt’.
Wij op onze beurt zullen Ernst blijven herinneren. Een bijzonder mens met soms een grote mond, maar een o zo klein hartje!

Laren zal met het overlijden van Ernst een beetje ont-worteld zijn!


Antoinetty van den Brink, oud-voorzitter Historische kring Laren.

dinsdag 23 mei 2017

Uitreiking 'Schaap met de vijf poten'

Benoeming tot ERELID van de Historische Kring Laren 
van Yvonne Majoor

20 mei 2017

In april 2005 trad zij toe tot het bestuur o.a. als vertegenwoordiger  van het archief. Antoinetty had, als voorzitter, in Yvonne een waardevolle adviseur en vraagbaak  m.b.t. de geschiedenis van Laren en haar inwoners. Yvonne was ook jaren lid van de Kascommissie.
In april 2012 besloot ze het bestuur vaarwel te zeggen om in september 2013 - samen met Rob Ramselaar-  een duo-archivaris te vormen. Het archief en website werden flink onder handen genomen en aan de tijd aagepast. Yvonne is het gezicht en aanspreekpunt van zowel archief als ook de genealogie van Laren.
Voor de Historische Kring Laren is ze van onschatbare waarde en daarom heeft het bestuur met veel genoegen besloten om haar te benoemen tot ERELID van de HKL.
Yvonne komt daarmee in het rijtje van Bart Krijnen, Emke Raassen en Bep De Boer. Zij werden in het lustrumjaar 2010 tot erelid benoemd.
Bij deze benoeming hoort ook het bronzen beeldje: het-schaap-met-de-vijf-poten van kunstenares Marja Thole.

Beste Yvonne,
Het is fantastisch wat je allemaal voor de geschiedenis van Laren in het algemeen en voor de HKL in het bijzonder deed, doet en hopelijk nog lang mag doen!!

                                                                       Het bestuur en Antoinetty

Antoinetty ontvangt Erepenning van Laren in de Lindenhoeve

Zaterdag 20 mei reikte burgemeester Elbert Roest de erepenning van de gemeente Laren uit aan Antoinetty van den Brink-Witte voor haar bijzondere verdiensten voor de Laarder gemeenschap, met name op het gebied van geschiedenis en kunst. Zij was van 2009 tot 2017 voorzitter van de Historische Kring Laren. Vanaf dag één was ze de drijvende kracht achter deze stichting die de geschiedenis van Laren bestudeert en etaleert. Ze was een ‘bevlogen voorzitter, een mensenbinder met een niet aflatende betrokkenheid en inzet’.